View on GitHub

BCS Itera

Extensions for Microsoft Dynamics 365 Business Central

eng

Avaliku sektori finantsarvestuse lahendus

Avaliku sektori finantsarvestuse lahendus Business Centralis võimaldab järgmist:

Seadistamine

Dimensioonid

Lahendus kasutab saldoandmike loomiseks pearaamatu kannete dimensioone, seega on vaja luua dimensioonid järgmise info tarbeks:

Riigi raamatupidamise seadistus

Sektsioonis Dimensioonid määratleme lahenduse toimimiseks vajalikud dimensioonid:

Väli Selgitus
Tehingupartneri dimensiooni tähis Dimensiooni tähis, mis vastab dimensioonile Tehingupartner.
Tegevusala dimensiooni tähis Dimensiooni tähis, mis vastab dimensioonile Tegevusala.
Allika dimensiooni tähis Dimensiooni tähis, mis vastab dimensioonile Allikas.
Rahavoo dimensiooni tähis Dimensiooni tähis, mis vastab dimensioonile Rahavoog.
Tingimuslik rahavoo dimensiooni väärtus Määrab rahavoogude dimensiooni väärtuse (tavaliselt 01), mis käivitab saldoandmiku koostamisel tingimusliku rahavoogude loogika lähtuvalt Riigi kontoplaani määratlustest.

Lisainfot võimalike dimensiooniväärtuste osas saab Saldoandmike infosüsteemist.

Sektsioonis Üldine määratletakse :

Väli Selgitus
Riigi saldoandmiku numbrid Määrab saldoandmike numbriseeria. Väärtuse saab valida Numbriseeriate loendist.
Tehingupartnerite numbrid Määrab tehingupartnerite numbriseeria. Väärtuse saab valida Numbriseeriate loendist.
Ettevõtte tehingupartneri kood Määrab ettevõtte enda tehingupartneri koodi, mida kasutatakse saldoandmiku XML failis.
(Kui sobivat väärtust ei ole valikus, siis tuleb vastav dimensiooniväärtus tehingupartneri dimensiooniväärtustesse lisada.)
Ettevõtte tegevusala kood Määrab ettevõtte enda tegevusala koodi. Siin määratud väärtus lisatakse automaatselt vastavale PR kontole, kus Tegevusala dimensioon on nõutud, vaikedimensiooni väärtuseks.
(Kui sobivat väärtust ei ole valikus, siis tuleb vastav dimensiooniväärtus tehingupartneri dimensiooniväärtustesse lisada.)Riigi kontod

Esmase installeerimise käigus täidab lahendus riigi kontode tabeli vaikeväärtustega.
Riigi kontode tabel koosneb kontodest, millel on number, nimetus ning vastavate dimensioonide kohustuslikkuse määratlused vaadeldava konto osas.
Tehingupartner ja/või Tegevusala dimensioon võivad olla tingimuslikult kohustuslikud - st vastav dimensioon on ainult siis kohustuslik lisada, kui tehingu rahavoo dimensioon on ettemääratud väärtusega (tavaliselt 01).

Seadista järgnevad väljad parema kasutajakogemuse ning täpsema saldoandmiku saamiseks:

Väli Selgitus
Konstantne TP dimensioon Määrab konstantse tehingupartneri dimensiooni väärtuse riigi kontole. Riigi kontole määratud väärtus prevalveerib pearaamatu kandel oleva väärtuse üle. Kasutatakse tavaliselt maksu kontodel, sest maksude tehingupartner saab olla vaid üks (Maksu- ja Tolliamet).
Märkus! Kui siin on tehingupartneri kood määratud, siis puudub vajadus vastaval PR kontol Tähis kohustuslik vaikedimensiooni määratlemiseks.
Kasuta konstantset TP dimensiooni pangakonto kaardilt Määrab kas lahendus kasutab saldoandmiku loomisel pangakonto kaardil määratud konstantset riigi tehingupartneri dimensiooniväärtust pearaamatu kandel oleva tehingupartneri dimensiooniväärtuse asemel. Kasutatakse tavaliselt Arvelduskontod pankades kontol.
Märkus! Kasutades pangakonto kaardil Konstantne riigi TP dimensioon väärtust ei tohiks pangakontol tehingupartneri vaikedimensiooni kasutada, sest võivad tekkida dimensioonikonfliktid laekumiste/maksete sobitamisel.

Kasutaja saab taastada riigi kontode tabeli vaikeväärtused nupust “Lähtesta riigi kontod”.
Hoiatus! Lähtestamine kaotab kõik Kasutaja tehtud muudatused riigi kontodes.

Kontoplaan

Igale PR kontole tuleb määrata vastav riigi konto number. Väli on saadaval nii kontoplaanis, kui konto kaardil.

Peale riigi konto lisamist kontrollib lahendus kohustuslike dimensioonide nõuet antud riigi konto osas. Kui dimensioon on kohustuslik või tingimuslik, siis lahendus lisab riigi konto poolt nõutud vaikedimensioonide kohustuslikkuse käesolevale PR kontole (Väärtuse konteerimine määratluseks Tähis kohustuslik).
Märkus! Kui Kasutaja hindab, et vastavale PR kontole ei tehta kunagi tehinguid rahavoo tingimusliku väärtusega (01), siis Kasutaja peaks eemaldama vastava PR konto vaikedimensioonidest “Tähis kohustuslik” nõude tehingupartneri ja/või tegevusala dimensiooni osas.

Riigi tehingupartnerid

Esmase seadistuse käigus peaks Kasutja looma tehingupartnerite loetelu. Kasutaja saab laadida alla tehingupartnerite XML faili Saldoandmike infosüsteemist nupuga “Lae alla partnerite XML”.
Kasutaja saab importida/uuendada tehingupartnerid XML failist nupuga “Impordi partnerid XML failist”.
Märkus! Kuna riigi poolt loodud tehingupartnerite XML failis puudub unikaalsuse tunnus, siis uuendamine õnnestub vaid kirjetega, milledel on olnud muutumatu kombinatsioon Kood + Nimetus + Kehtiv alates. Vastasel juhul luuakse uus kirje.

Kliendid/Hankijad

Iga Kliendi/Hankija kaardile tuleb määrata vastav riigi tehingupartner. Seda saab teha sektisoonis Riigi raamatupidamise info.
Kui tehingupartneri id valitakse, siis lahendus lisab vastava tehingupartneri koodi tehingupartneri dimensiooni üheks väärtuseks ning ühtlasi lisatakse tehingupartneri kood Kliendi/Hankija vaikedimensiooniks (Väärtuse konteerimine määratluseks Sama tähis).

Pangakontod

Kasutaja peaks igale pangakontole määratlema Konstantne riigi TP dimensioon väärtuse. Seda saab teha pangakonto kaardil. Nii toimides puudub vajadus pangakontole vaikedimensiooni määramiseks.
Määratlust kasutatakse riigi saldoandmiku koostamisel, kui riigi kontoplaanis on märgitud väli “Kasuta konstantset pangakonto TP dimensiooni pangakonto kaardilt”.
Märkus! Kui väli Konstantne riigi TP dimensioon on kasutusel, siis tuleks vastavalt PR kontolt (leitav pangakonto konteeringurühma kaudu) eemaldada Tähis kohustuslik vaikedimensiooni nõue Tehingupartneri dimensiooni osas.

Kasutamine

Pearaamatu kanded

Kontoplaanis määratud kohustuslikud vaikedimensioonid tuleb lisada igale PR kandele. Lisaks salvestatakse kandele riigi konto number. Vastava info abil loob lahendus riigile esitatava saldoandmiku.

Riigi saldoandmikud

Uue saldoandmiku loomiseks tuleb Kasutajal määratleda aruandeperioodi aasta ning kuu (lõpu kuu). Saldoandmik arvutatakse kumuleeruvalt alates aruandeperioodi kalendriaasta algusest kuni lõpu kuu viimase päevani.
Saldoandmiku ridade loomiseks tuleb Kasutajal vajutada nuppu “Arvuta read”. Read luuakse iga riigikonto tarbeks kombinatsioonis tehingupartner, tegevusala, allikas ning rahavoog.

Kontrollimaks, millistest pearaamatu kannetest on saldoandmiku rida loodud tuleb kasutada nuppu “Näita aluskandeid(nupu leiab Ridadest, Halda nupu alt). Kõikide dimensioonidega kannete vaatamiseks tuleb avanenud pearaamatu kannetest vajutada Kanne -> PR Dimensiooni ülevaade ning seejärel juba Kuva maatriks.

Kui mõnel saldoandmiku real on ebatäpsed väärtused tänud ekslikult määratud dimensioonile, siis kannete korrigeerimiseks saab kasutada Dimensiooniparandaja lahendust. Peale paranduste tegemist kannetes, tuleb Kasutajal uuesti vajutada nuppu “Arvuta read”, mis seejärel arvutab uuesti saldoandmiku read.

Vabastatud saldoandmiku korral saab nupust “Loo XML fail” luua ning salvestada saldoandmiku XML kujul, mille saab importida saldoandmiku infosüsteemi.


Täpsema info saamiseks, palun võtke ühendust BCS Itera AS-ga: www.itera.ee