View on GitHub

BCS Itera

Laiendused Microsoft Dynamics 365 Business Central-ile

Laiendused | Kasutajajuhend
eng

Kaasnevad kaubad

Kaasnevate kaupade lahendus võimaldab:

Seadistamine

Lahenduse kasutamiseks tuleb esmalt teha seadistused. Seadistused võivad olla üldised ja/või kliendipõhised, kus kliendipõhine seadistus on tugevam, kui üldine seadistus.

Kaasnevate kaupade seadistus

Kui ettevõttel on kliente kellele kaasnevate kaupade kaasamine müügitellimusele toimub samasuguselt siis on kõige mõistlikum alustuseks luua üldine seadistus. Selleks trüki otsingusse Kaasnevate kaupade seadistus. Üldine kiirkaardil tuleb eraldi seadistada Lisakauba ja Pandi lisandumise käitumised.

Lisakauba arvutamine Selgitus
Lisa iga toote järel Põhitootega kaasnevad kaubad lisatakse iga kord peale müüdavat toodet uute ridadena
Kokkuvõte lõpus Põhitootega kaasnevad kaubad summeeritakse kokku müügitellimuse lõppu uute ridadena

Pandiga kaupadele saab teha seadistused järgnevalt:

Pandi arvutamine Selgitus
Lisa iga toote järel Pant lisatakse iga põhitoote järel uue reana
Kokkuvõte lõpus Pant arvutatakse kokku müügitellimuse ridade lõppu iga pandi kood eraldi

Üldise seadistusena saab valida, kas Kaasnevad kauba ja/või pant lisatakse automaatselt dokumendi vabastamisel ning kas arvesse võetakse Ostja-klient või Maksja-klient seadistusi.

Lõpetuseks tuleb sisse lülitada millistel dokumentidel funktsionaalsust kasutada tahetakse.
Arvuta müügitellimusel - funktsionaalsus lülitatakse sisse müügitellimustel
Arvuta müügiarvel - funktsionaalsus lülitatakse sisse müügiarvetel
Arvuta müügikreeditil - funktsionaalsus lülitatakse sisse müügikreeditarvetel

Seadistused Kliendikaardil

Kui aga peaks juhtuma, et konkreetsele kliendile on vaja nendekohaseid seadistusi, mis erinevad üldisest seadistusest, siis saab seda teha kliendikaardi kiirkaardilt Lähetamine allpool toodud väljadel:

Lisakauba arvutamine Selgitus
Kaasnevate kaupade lisamine võetakse üldisest seadistusest
Ei arvuta Kaasnevaid kaupasid sellele kliendile ei arvutata
Lisa iga toote järel Kaasnevad kaubad lisatakse iga kord peale põhitoodet uute ridadena
Kokkuvõte lõpus Kaasnevad kaubad summeeritakse kokku müügitellimuse lõppu uute ridadena

Ja pandi arvutamisel:

Pandi arvutamine Selgitus
Pandi lisamine võetakse üldisest seadistusest
Pant e-tellimusel Pant imporditakse müügitellimusele läbi EDI faili, eraldi lisa pandi arvutamist ei toimu
Ei arvuta Panti sellele kliendile ei arvutata
Lisa iga toote järel Pant lisatakse iga põhitoote järel uue reana
Kokkuvõte lõpus Pant arvutatakse kokku müügitellimuse ridade lõppu iga kood eraldi

Kaasnevad tooted ja kaubad

Kaasnevad tooted lehele saab luua grupid, mille sisse defineeritakse kaasnevad kaubad mis liiguvad alati kombinatsioonis koos. Siin on võimalik luua lugematul hulgal erinevaid kombinatsioone. Selleks valige lintribal nupp Uus > andke grupile Tähis ja Kirjeldus. Seejärel valige menüüst Toimingud > Kaasnevad kaubad. Avanenud lehel kirjeldage ära millised kaasnevad kaubad antud gruppi kuuluvad. Olulised väljad on siin: Kauba nr - kaasneva kauba nr
Kogus (alus) - kogus kauba alusmõõtühiku kohta
Liik - kaasneva kauba liik
Pant - näitab ära milline toode on pant, seadistus ise on kaubakaardil

Seadistused Kaubakaardil

Selleks, et kaasnevad kaubad põhitootega koos välja liiguvad tuleb need aktiveerida kaubakaardil. Selleks mine põhitoote kaubakaardile ning Kaasnevad kaubad/pant kiirkaardil vali Kaasnevad kaubad väljal eelnevalt seadistatud Kaasnevad tooted grupp.

Kui on tegu kaubakaardiga, mis on pant siis tuleb määrata kaubakaardi järgmised parameetrid: Liik = Mitte-varud ja Pant = Jah.

Kliendi mõõtühikud

Kui peaks juhtuma, et mõnel kaubal on klientide jaoks põhikogustest erinevad veerand-, pool- või täisaluse kogused, siis saab neid seadistada Kliendi mõõtühikud lehel.

Väli Selgitus
Kliendi nr Kliendi nr kellele erisus kehtib
Kauba nr Kauba nr millele erisus kehtib
Mõõtühiku tähis Eristav mõõtühik

NB! Erinevad mõõtühikud ja nende seosed peavad olema eelnevalt ära defineeritud antud kauba Kauba mõõtühikute lehel.

Kasutamine

Müügidokumentidel

Kui eelnevad seadistused on tehtud, siis automaatse kaasamise puhul võetakse kaasnevad kaubad dokumendi ridadele automaatselt. Manuaalselt saab kaasnevaid kaupasid lisada müügitellimuse ridade menüüst Halda > Lisa kaasnevad kaubad/pant. Avanenud aknas saad teha järgmised valikud:

Väli Selgitus
Lisa/Uuenda kaasnevad kaubad Lisab või uuendab müügitellimuse ridadel kaasnevad kaubad
Lisa/Uuenda pandiread Lisab või uuendab müügitellimuse ridadel kaupadega kaasa minevad pandid
Klient Võimalik valida, kas kaasnevad kaubad leitakse Maksja-klient või Ostja-klient kliendikaardi seadsituste järgi

Täpsema info saamiseks, palun võtke ühendust BCS Itera AS-ga: www.itera.ee