View on GitHub

BCS Itera

Laiendused Microsoft Dynamics 365 Business Central-ile

Laiendused | Kasutajajuhend
eng

Faktooringu lahendus | Kasutusjuhend

Faktooringu lahendus lisab Business Central-i müügiarvete faktoorile loovutatamise ja nendega seotud toimingute, sh laekumiste halduse funktsionaalsust. Lahenduses on toetatud faktooringlepingud Swedbank AS-ga.

Põhilised funktsioonid:

Avaneval lepingu kaardil on vaja täita muudetavad väljad:

Väli Selgitus Muudetav / Informatiivne
Nr.:** Faktooringlepingu number Muudetav
Kirjeldus Faktooringlepingu kirjeldus Muudetav
Faktooringu tekst arvele*** Müügiarvel kajastuv märge selle loovutamise kohta faktoorile Muudetav
Lisa faktooringu tekst konteerimisel Lisab märkuse müügiarve loovutamise kohta müügiarve ridadele, mitte jalusesse Muudetav
Limiit Faktooringlepingu limiit  
Klientide arv Antud faktooringlepinguga seotud klientide arv Informatiivne
Klientide liimit Väljal kuvatakse klientide kaardil väljal Faktooringlepingu limiit sisestatud limiitide koondsumma Informatiivne
Loovutamata arvete arv Kliendile väljastatud, kuid faktoorile loovutamata müügiarvete arv Informatiivne
Loovutamata arvete summa Kliendile väljastatud,kuid pangale loovutamata müügiarvete summa Informatiivne
Avatud kannete arv Tasumata müügiarvete arv, mis on seotud antud faktooringlepinguga Informatiivne
Faktooringlepingu tüüp Valida saab regressita ja regressiga lepingute vahel Muudetav
Faktooringu hankija nr:** Faktooringu hankija, kellele kantakse regressiga lepingu alusel laekunud avanss lühiajalise kohustuse näol Muudetav
Faktooringu kliendi nr:** Faktooringu klient, kellele kantakse faktoorile loovutatud müügivõlgnevus Muudetav
Komisjonitasude PR konto: Konto, kuhu konteeritakse tasumisele kuuluv komisjonitasu ja sellega seotud km faktoorilt avansi laekumisel Muudetav
Intresside PR konto: Konto, kuhu konteeritakse tasumisele kuuluv intress faktoorilt reservi laekumisel Muudetav
Pangakonto: Faktooringlepinguga seotud pangakonto Business Central-s Muudetav
Loovutamiste numbriseeria: Müügiarvete loovutamiste numbriseeria Muudetav

** Kohustuslik väli
** Lehel Standardteksti tähised on võimalik hallata tekste müügiarve loovutamise kohta kliendi keeles, sõltuvalt kliendi regiooni tähisest kliendi kaardil.
*** Faktooringu kliendi täitmine on vajalik regressita lepingu puhul. Faktooringu hankija on kohustuslik regressiga lepingu korral. Nii faktooringu klient kui faktooringu hankija võivad olla mõlemad täidetud, kuid süsteem kasutab ühte vastavalt lepingu tüübile.

Faktooringlepingute leht

Lehel asuvad tegevusnupud Loovuta ja Loovutatud arve ja tabeli väljad

Faktooringlepingute lehe väljadele selgitused:

Väli Selgitus
Nr.: Faktooringlepingu number
Kirjeldus Faktooringlepingu kirjelduse väli
Klientide arv Klientide arv, kellel on kliendi kaardil märgitud vastav faktooringlepingu number
Loovutamata arvete arv Kliendile esitaud ja faktoorile edastamata müügiarvete arv
Loovutamata arvete summa Kliendile esitatud ja faktoorile edastamata müügiarvete koondsumma
Avatud kannete arv Faktoorile edastatud ja tasumata jäänud arvete arv
Limiit Lepingu limiidi summa faktooringlepingu kaardilt

Loovutamised

Lehel kuvatakse loovutamise read ehk panka edastatud müügiarvete komplektid.

Lehel asuvad tegevusnupud Kanna žurnaali ja Ekspordi faili ja tabeli väljad.

Loovutamiste ridade väljade selgitused

Väli Selgitus
Nr. Faktooringu lepingu kirjeldus
Loovutamise kuupäev Kuupäev, mil loovutamise rida loodi
Arvete arv Loovutatud müügiarvete arv
Arvete summa Loovutatud müügiarvete summa
Avatud kannete arv Tasumata arved on staatuses “Avatud”

Faktooringu lahenduse kasutamine

Kanded tekivad automaatselt, summad saadakse XML failist. Allpool on ülevaade tekkivatest finantskannetest.

Avansi laekumine regressiooniõiguseta lepingu alusel

Laekumisžurnaali rida Deebet/Kreedit Selgitus
Faktooringu kliendi võlg Kreedit Faktooringu klient faktooringlepingu kaardilt
Pangakonto Deebet Pangakonto faktooringlepingu kaardilt
Komisjonitasu Deebet Komisjonitasude konto faktooringlepingu kaardilt
Komisjonitasu KM Deebet Komisjonitasude konto faktooringlepingu kaardilt

Reservi laekumine regressiooniõiguseta lepingu alusel

Laekumisžurnaali rida Deebet/Kreedit Selgitus
Faktooringu kliendi võlg Kreedit Faktooringu klient faktooringlepingu kaardilt
Pangakonto Deebet Pangakonto faktooringlepingu kaardilt
Komisjonitasu Deebet Komisjonitasude konto faktooringlepingu kaardilt

Avansi laekumine regressiooniõigusega lepingu alusel

Laekumisžurnaali rida Deebet/Kreedit Selgitus
Faktooringu hankija kohustus Kreedit Faktooringu klient faktooringlepingu kaardilt
Pangakonto Deebet Pangakonto faktooringlepingu kaardilt
Komisjonitasu Deebet Komisjonitasude konto faktooringlepingu kaardilt
Komisjonitasu KM Deebet Komisjonitasude konto faktooringlepingu kaardilt

Reservi laekumine regressiooniõigusega lepingu alusel

Laekumisžurnaali rida Deebet/Kreedit Selgitus
Faktooringu hankija kohustus Deebet Faktooringu klient faktooringlepingu kaardilt
Pangakonto Deebet Pangakonto faktooringlepingu kaardilt
Intress Deebet Intressikulu konto faktooringlepingu kaardilt
Kliendi müügivõlg Kreedit Loovutatud müügiarve summa*

*NB! Peale reservi laekumist regressita lepingu alusel toimub müügiarve ja faktooringu hankija kohustuse sidumine, mille tulemusena võrduvad nii hankija kliendi kohustuse ja müügivõla jääksumma nulliga.


Täpsema info saamiseks, palun võtke ühendust:
https://www.itera.ee