View on GitHub

BCS Itera

Laiendused Microsoft Dynamics 365 Business Central-ile

Laiendused | Kasutajajuhend
eng

Veemajandus - Kasutusjuhend

Sisukord

Seadistused

Numbriseeriate seadistused

Müügi- ja müügivõlgade seadistuste lehel tuleb seadistada täiendavad numbriseeriad:

Kasutajal on võimalik seadistada teenuslepingute arvete ja teenuslepingute konteeritud arvete jaoks eraldi numbriseeriad.

Näitude meeldetuletuste seadistused

Müügi- ja müügivõlgade seadistuste lehel on eraldi väljad Näitude meeldetuletuste meilisõnumi teema ja Näitude meeldetuletuste sisu sisestamiseks. Näitude meeldetuletuste sisus on võimalik kasutada muutujaid: Arvesti, Lepingu nr., Kliendi nimi, objekti nimi, viimane näidu kuupäev, viimane näit, arvesti otstarve kohta. Muutujate täpne sisu avaneb Näitude meeldetuletuste välja kõrvalt.

Lisatekstide seadistused

Müügi- ja müügivõlgade lehel on võimalik seadistada lisatekste erinevatele dokumentidele, näiteks arvetele või teenuslepingutele. Seadistus avaneb Müügi- ja müügivõlgade lehe päises nupu Aruannete lisa infod alt. Sisestada tuleb aruande nr. (Müügiarve 1306). Võimalik on sisestada kehtivusaega, lisateksti, erinevaid muutujaid, kirja suurust ja kas teksti kuvatakse paksus kirjas.


Rollikeskus

Raamatupidaja rollikeskusesse on lisatud eraldi menüü - Veemajandus, mille all avanevad lehed: Objektid, Arvestid, Teenuslepingud, Konteeritud teenuslepingud.


Objektid

Objektide info lisamine käib objekti kaardi kaudu ja objekti kaardile on võimalik sisestada katastri tunnus ning aadressi info. Objektile on kaardi väljade kaudu võimalik sisestada 2 erinevat dimensiooni. Kui objektiga on seotud rohkem dimensioone, siis need saab lisada päises dimensiooni nupu kaudu. Päises oleva nupu Märkus kaudu saab sisestada erinevaid märkusi, mis avanevad ka kaardil Märkus väljalt.

Väli Selgitus
Objekti nr. Objekti tunnus, kohustuslik väli
Objekti nimetus Objekti nimetus
KOV Võimalik lisada objektile piirkonna tunnus. Piirkonna tunnuseid on võimalik ise defineerida ja nende järgi on võimalik loendis objekte filtreerida
Veevärk Võimalik sisestada objekti iseloomustav üks dimensiooniväärtus, näiteks veepiirkonna tähis
Kanalisatsioon Võimalik sisestada objekti iseloomustav teine dimensiooniväärtus, näiteks kanalisatsioonipumpla tähis
Staatus Objekti staatus. Võimalik valida etteantud väärtuste vahel:Aktiivne, Mitteaktiivne, Ajutiselt peatatud, Lõpetatud
Objekti grupp Võimalik lisada Objekti iseloomustavat rühmitatavat tunnust, näiteks Eramu, Kortermaja, Büroo jt. Neid tunnuseid on võimalik kasutajatel endil defineerida lehe Objektirühma loend kauduKontaktinfo

Täpsema info saamiseks, palun võtke ühendust BCS Itera AS-ga: www.itera.ee