View on GitHub

BCS Itera

Extensions for Microsoft Dynamics 365 Business Central

eng

Reaalaja pank - Kasutusjuhend

Sisukord

Seadistused

Pangaühenduste seadistused

Võimalik on seadistada pangaühendused järgmiste pankadega:

  1. Swedbank Gateway (momendil ainult on-prem)
  2. SEB Baltic Gateway
  3. LHV Connect

Pangaühenduste seadistamiseks on Business Centralis igal panga kohta oma kaart, kus tuleb täita järgmised väljad:

Väli Selgitus
Teenuse URL Sisestage panga teenuse aadress
Seadmesertifikaadi failinimi Sisestage oma pangalepingus näidatud sertifikaadi failinimi.
Seadmesertifikaardi parool Sisestage panga poolt antud sertifikaadi parool.

Pangakonto seadistused

Pangakonto kaardil saab määrata väljal “Pangaühendus” vastava seadistatud pangaühenduse.

Reaalajas panga seadistused

Lehel Reaalajas panga seadistus täitke ära väli “Konteeritud tehingute nr.”, määrates vastava numbriseeria.

Sissetulevad pangasõnumid

Pangasõnumite automaatne import

Pangaühenduse lehel on nupud “Võta uued pangasõnumid”, mida saab kasutada pangasõnumite automaatseks impordiks. Vajutades nupule “Tööjärjekorra kanded”, avatakse leht Tööjärjekorra kanded, kus on võimalik seadistada 4 erinevat tegevust: pangasõnumite import, sissetulevate pangasõnumite töötlemine, pangakonto tehingute sidumine, pangakonto tehingute konteerimine.

Imporditud pangasõnumid kuvatakse lehel Sissetulevad pangasõnumid. Vaikimisi on lehel filtrid: Allikas ja Olek, kuvatakse ainult kirjed, mis on töötlemata ning vajavad tähelepanu - s.t. Olek on kas Vastuvõetud või Tõrge.
Kõikide sõnumite nägemiseks vajutage nupule “Näita kõiki sõnumeid”.

Pangasõnumite käsitsi import

Käsitsi on pangasõnumeid võimalik importida lehel Sissetulevad pangasõnumid vajutades nupule “Impordi failist”. Imporditud kirje Olek on Vastuvõetud. Imporditud kirje töötlemiseks vajutage nupule “Töötle”. Kirje nägemiseks vajutage nupule “Näita kõiki sõnumeid”, kirjel on nüüd Olek Töödeldud. Paremal olevas kiirinfos on näha Salvestatud tehingute arv. Sellele numbrile vajutades on võimalik liikuda lehele Pangakonto tehingud.

Pangatehingute töötlemine

Pangatehingud

Pangakonto kaardil on uus väli “Saldo pangas”. Selles summas kajastuvad kõik pangast imporditud tehingud, ka need, mis on veel töötlemata ning konteerimata. Seetõttu võib väljal “Saldo pangas” olev summa erineva väljal “Saldo” kuvatavast summast. Väljal “Saldo pangas” summale vajutades avatakse leht Pangakonto tehingud. Vaikimisi kuvatakse need pangatehingud, mis on konteerimata, mida kasutaja saab üle vaadata, siduda ja konteerida.

Teenustasude sidumine

Teenustasude ja teiste fikseeritud kontode sidumiseks on võimalik kasutada Tekst-kontoks vastendamine funktsionaalsust või kirjeldada PR kontode vastavus “Tehingu tähiste” kaudu. Kiirkastis olevale väljale Tehingu tähis vajutades avatakse leht Pangatehingu tähis.

Lisage uus rida pangatehingu tähise ja sellele vastava PR kontoga. Seejärel vajutades nupule “Seo automaatselt”. Vastava pangatehingu Sidumise olek muutus Kõrge täpsus.

Võimalik on korraga lisada mitu erinevat rida pangatehingu tähiste ja PR kontodega.

Arvete sidumine

Arvetega sidumist saab lehel Pangakonto tehingud teha kas automaatselt või käsitsi.

Automaatseks sidumiseks käivitage protsess Seo automaatselt. Kui töötlemise käigus leitakse hankija või kliendiga seotud maksmata arved (arve numbri, viitenumbri ja summa alusel), siis nende sidumise korral on Sidumise olek “Kõrge täpsus”. Kui töötlemise käigus leitakse hankija või klient, kuid ei leita vastavat arvet, siis kuvatakse Sidumise olek “Madal täpsus”. Kasutajal on võimalik näha, missuguse arvega on pangatehing seotud, klikkides väljal “Seotud summa”. Kasutajal on võimalik siduda arve ringi. Juhul, kui kogu summat ei olnud võimalik arvetega siduda, siis väljal “Seotud summa” erineb väljal “Summa” näidatud summast.

Käsitsi sidumise korral valige real Seotud konto nr. ja seejärel vajutage “Seo käsitsi”. Avatakse vastava kliendi/hankija andmiku kanded, kus kasutaja on võimalik valida õige arve ja siduda pangatehing vajutades Protsess ->Märgi seose ID.

Konteerimine

Seotud pangatehingud on võimalik konteerida, vajutades nupule “Konteeri”.

Võimalik on seadistada Tööjärjekorra kanne, mis konteerib kõik pangatehingud, mille Sidumise olek on “Kõrge täpsus”.


Kontaktinfo

Täpsema info saamiseks, palun võtke ühendust BCS Itera AS-ga: www.itera.ee