View on GitHub

BCS Itera

Laiendused Microsoft Dynamics 365 Business Central-ile

Laiendused | Kasutajajuhend | Mis on uut
Versioon 21.0.24017.0
Versioon 21.0.24017.0
Versioon 21.0.23153.1

RTB makste sobitamise žurnaalis saab nüüd üht pangatehingu rida jagada mitmeks kasutades nuppu “Vii erinevus üle kontole”. Konteerimine kontrollib, et jagatud ridade summa vastaks pangatehingu summale.

Versioon 21.2.23145.0

Pangatehingute sidumiseks ja konteerimiseks saab nüüd kasutada “Maksete sobitamise žurnaali”.

Sellisel juhul imporditakse pangatehingud RTB nimelisse maksete sobitamise žurnaali. Tegu on püsiva žurnaaliga, mis ei kustu konteerimisel ning millest on lubatud ka osaline konteerimine. Žurnaalirea konteerimisel märgitakse pangatehingute aknas tehing konteerituks.

Maksete sobitamise žurnaali kasutamise saab aktiveerida reaalaja panga seadistuse “Sidumise loogika” valikus.

Versioon 20.2.23046.0
Versioon 20.2.23035.0
Versioon 20.2.23015.0
Versioon 20.2.23014.0
Versioon 20.2.22358.0
Versioon 20.2.22351.0
Versioon 20.2.22189.0
Versioon 16.0.22179.0
Versioon 16.0.22157.0